Organizarea, sprijinirea, dezvoltarea și desfășurarea activităților sociale, în domeniul promovării drepturilor și intereselor legitime ale părinților și copiilor în relația partenerială școală-elevi-părinți;

Susținerea și apărarea intereselor comune ale membrilor săi și ale copiilor angrenați în realizarea unui nivel tot mai performant de educație, cultură și bună stare în mediul școlar preuniversitar;

Realizarea unui climat social propice dezvoltării capacităților educaționale, culturale, de sănătate, la stimularea și ocrotirea populației de vârstă școlară preuniversitară și a părinților;

Realizarea unui parteneriat educațional în scopul modernizării, eficientizării și îmbunătățirii continue a procesului din învățământ;

Susținerea și promovarea intereselor asociațiilor de părinți, comitetelor reprezentative ale părinților din învățământul preuniversitar, părinților și copiilor;

Dezvoltarea capacității asociațiilor de părinți de a participa la configurarea și derularea programelor și proiectelor educaționale;

Dezvoltarea de parteneriate și implicarea comunităților locale și de afaceri în dezvoltarea de programe educaționale inovatoare.